Български именник

Цоно - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна