Български именник

Цоньо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна