Български именник

Цонка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Стоян, Стойно, Стояна