Български именник

Чубро - значение, произход и имен ден

от "чубра" (горска ароматна билка)