Български именник

Яко - значение, произход и имен ден

"да бъде як, силен"


Известни българи с това име

Добавяне на име

Ако не можете да намерите Вашето име в този сайт, забелязали сте неточности в значение на името Яко или искате да добавите допълнителна информация, моля попълнете следните полета.