Български именник

Нихриз - значение, произход и имен ден

рядко срещано име, означава "разгласител", "известител", "oповестител"