Български именник

Надя - значение, произход и имен ден

видоизменено от Нада, Надка, които от своя страна са кратка форма на Надежда и Найда (XV век).