Български именник

Нада - значение, произход и имен ден

сходно с Надка, което от своя страна е кратка форма на Надежда и Найда (XV век).