Български именник

Мадо - значение, произход и имен ден

видоизменено от името Младо с изпадане на буквата "л" в детския говор, както се е случило при името Баго (Благо)