Български именник

Неофит - значение, произход и имен ден

от гр. neofytos - "наскоро посаден, новопокръстен"; име на календарен светия