Български именник

Анастасия - значение, произход и имен ден

възкресение (от гръцки "ana" - горе и "stasis" - ставане). Денят на Вмчца Анастасия е 22 декември