Български именник

Смирена - значение, произход и имен ден

жена, която носи мир