Български именник

Ваклуш - значение, произход и имен ден

от "вакъл", "с черни очи и вежди", "хубав"