Български именник

Демир - значение, произход и имен ден

борец за мир