Български именник

Иванеса - значение, произход и имен ден

видоизменено на Иван