Български именник

Никифор - значение, произход и имен ден

от гръцки Nikeforos - "победоносец"