Български именник

Ъглена - значение, произход и имен ден

от намерена на ъгъла, захвърлена