Български именник

Ирник - значение, произход и имен ден

Български княз, от Именника на българските князе. Втори по поредност владетел след Авитохол