Български именник

Вътьо - значение, произход и имен ден

далечно видоизменение от Бълко или от Васил