Български именник

Данислав - значение, произход и имен ден

видоизменено от Йордан - Данчо. Пожелателно: да бъде дарен със слава.