Български именник

Данимира - значение, произход и имен ден

видоизменено от Йорданка и Красимир