Български именник

Славина - значение, произход и имен ден

Слава. Много силно име. Идва от прибалтийските страни. Славини били наричани славянските племена, живеещи в Западна България