Български именник

Добрая - значение, произход и имен ден

Пожелателно име, образувано от една от петте най-разпространени по българското езиково землище личноименни основи - добър.