Български именник

Добрица - значение, произход и имен ден

Пожелателно име, образувано от личноименна основа - добър.