Български именник

Цветина - значение, произход и имен ден

красива като цвете. Видоизменено от Цвети и Цветана. Празнува на Цветница.