Български именник

Йозо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Йосиф