Български именник

Дейко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Деян