Български именник

Дейна - значение, произход и имен ден

видоизменено от Деян