Български именник

Дела - значение, произход и имен ден

съкратено от Неделко, Неделя