Български именник

Десимир - значение, произход и имен ден

старинно име "да намира мир", "да постига мир"