Български именник

Детелина - значение, произход и имен ден

от растението "детелина". Празнува на Цветница


Детелина празнува имен ден на

09 Април - Цветница, Връбница