Български именник

Дечо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Неделчо.