Български именник

Дешо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Неделчо.