Български именник

Деша - значение, произход и имен ден

видоизменено от Неделчо.