Български именник

Мико - значение, произход и имен ден

произхожда от еврейски, разпространено в района на гр. Тетевен; махала в района носи името Миковци по името на създателя дядо Мико