Български именник

Истатко - значение, произход и имен ден

Производно на Истан, Истей, Истин, Истъо, Истислав/Иста (засвидетелствано през XVв.) Истана, Истена, истина, Истислава. От старобългарското нстъ - "истински, същински", запазено в днешното съществително истина, с което се свързват тези имена. Съдържат пожеланието носителите им да се придържат винаги към истината, да се борят за нея. Сходни по значение с Праволюб."