Български именник

Диман - значение, произход и имен ден

видоизменено от Димо. Името води началото си от Деметра, богинята на плодородието. Възниква през XIV век. Производно от Димитър с наставка "ан". Празнува на 26 октомври - Димитровден.