Български именник

Демира - значение, произход и имен ден

от турси произход- желязо, железен.
Малка Богиня, дъщеря на Бог Дем - бог на небето и Богиня Ира - богиня на земята. означава единство на небесното и земното.