Български именник

Добруша - значение, произход и имен ден

от "д о б ъ р", "добър по душа"