Български именник

Дойко - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой