Български именник

Дойчо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой