Български именник

Дойо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой