Български именник

Дойка - значение, произход и имен ден

видоизменено от Радой