Български именник

Драган - значение, произход и имен ден

от "драг", "да бъде драг". Празнува на 26 октомври.