Български именник

Драгоман - значение, произход и имен ден

от "д р а г", "да бъде драг"