Български именник

Дебора - значение, произход и имен ден

това е много старо българско име проиэхожда от царица,а иначе името проиэлиэа от дебър, вид дърво.
медоносна пчела (библ.)