Български именник

Мавро - значение, произход и имен ден

от гр. Mauros - "черен" ; сравни с Черньо