Български именник

Женина - значение, произход и имен ден

произлиза от женското име Жечка