Български именник

Дражо - значение, произход и имен ден

видоизменено от Драго, Драга