Български именник

Данимир - значение, произход и имен ден

дан - даден подарък /от славянски/
мир - свят, мир, спокойствие /от старославянски/